[Kreslíř, grafik, ilustrátor] [Kontakt]Cena obrázků

(kresba, malba, grafika, ilustrace, výuka)


 
 Je li to možné, snažím se vyjít vstříc všem zákazníkům.
 Nabízím pomoc začínajícím autorům, třeba i při nízkých nákladech.   
 Zpravidla se dá najít řešení, které vyhovuje oběma stranám.
 Nebojte se ozvat.

 - 
 - Je možné udělat dílo, spočítat vynaložený čas, náklady a určit cenu.
 - Je ale také možné, dohodnout cenu, a na základě toho přizpůsobit dílo.
 
Cena obrázků: 
 U obrázků pravidla účtuji 75 - 100 Kč / hodinu na dohodu o provedení práce.
 (Kresba tužkou, malba akvarelem, počítačová grafika, výuka.)
 Někdy je k tomu třeba připočítat další výdaje.
 (Poštovné, některé drahé suroviny například plátna či kvalitnější barvy, cestovní výlohy a podobně.)
 

Cena za užívání díla:
 Zjednodušeně řečeno, jedná se o užití obrázků
 do knih, webových stránek, na plakáty, a podobně. 
 Cenu za užívání díla (honorář) stanovuji na základě dohody.
 Jednoduché kreslené nebo malované ilustrace podle náročnosti, zpravidla od 100 Kč
 Obrázek na obálku od 250 Kč 


           ... 
Obálka knihy:
 Úkolem obálky je zaujmout.
 Čím více se odlišuje od ostatních, tím více provokuje naši mysl a tím více zaujme.
 Je li zároveň pěkná, milá, vyvolává touhu vlastnit ji, o to lépe. 

Ilustrace:
 Ilustrace doplňují text. Vdechují knize jedinečnou atmosferu, duši.
 Nedokáži si představit například knihy pro děti bez obrázků.
  
Náčrtek:
 Jednoduchý náčrtek (skica) mi trvá přibližně kolem 15 minut.
 Některé používám jako podklady pro mou další tvorbu.
 Jsou mezi nimi někdy i zajímavé, velmi pěkné, použitelné obrázky.
 Mám jich kvanta, občas některé rozdám, ale vtšinou je recykluji v kamnech.
 
 
Karikatura (cartoon):
 Zjednodušená kresba. (Například postavičky známé z kreslených filmů.)
 Nerealistická. 
 Realistická 
 Někdy humorná, parodie  
 
Kresba či malba podle předlohy:
 Samotná kresba, například tužkou, pastelkama, či malba akvarelem, podle předlohy,
 na formát A4 může trvat hodinu, ale i mnoho hodin. 
 Samozřejmě čím více času mohu dílu věnovat, tím jsou detaily, stíny, pozadí, prostor více propracované.
 
Umělecké dílo:
 Samotný proces kresby či malby osobně považuji za řemeslo.
 Umění je podle mne, když dílo eteticky mnohonásobně převyšuje tvorbu jiných autorů.  
 I kopie či replika může být uměním, a někdy předčit i orginál.
 Skutečné umění je vzácné. Zvláště dnes, v době šetření.
 Většina toho co dnes mnozí nazývají uněním, je běžná užitková tvorba, mnohdy průměrné úrovně.

Kýč:
 Kýč je dílo jenž má za úkol zalíbit se. (Je rozdíl, když je něco hezké a nebo líbivé.)
 Je to taková náhražka, pozlátko, laciná imitace, většinou pouze pro lepší prodejnost.